Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

październik 1480-

Załączniki

OR.0050.1480.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup wraz z przesłaniem aplikacji SWN do kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz naliczania jednorazowego dodatku uzupełniajacego (jdu) na rok 2018 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1481.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1482.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1483.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1484.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1485.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1486.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1487.2018_BPKS w sprawie udzielenia Żorskimu Towarzystwu Kulturalnemu "Kontrapunkt" wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Promocja Mista Żory poprzez (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1488.2018_OR w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro oraz sfinansowania wykonania kart do głosowania w wyborach samorządowych do Rady Miasta Żory i Prezydenta Miasta Żory (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1489.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawca w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w sezonie 2018-2019 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1490.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Łąkowej (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1491.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1492.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2018r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1493.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej we wrześniu 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnścią w Żorach (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1494.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2018r. (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1495.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro z zlecenia awaryjnych remontów bieżących dróg na terenie Gminy Miejskiej Żory (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1496.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro z zlecenia wykonania podwieszenia oprawy oświetleniowej na słupie przy skrzyżowaniu ulicy Jagodoweej z ulicą Wiklinową w Żorach (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1497.2018_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z księgi wieczystej GL1X/00022213/6 prawa odkupu (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1498.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Moniuszki stanowiązgo własność Gminy Żory (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1499.2018_SM w sprawie zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym na sporządzenie operatu szacunkowego w ramach postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1500.2018_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1304.2018 z dnia 5.06.2018r. (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1501.2018_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z budową i utwardzeniem dróg w Żorach - etap V. Część 2 - Nawierzchnie asfaltowe w Żorach (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1502.2018_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej we własności Skarbu Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Żory (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1503.2018_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1504.2018_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 584/XLVII/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (308.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1505.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup 43 szt. wkładów do koszy ulicznych zlokalizowanych wzłuż ul. Boryńskiej oraz ul. Wodzisławskiej (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1506.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1507.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1508.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania tężni solankowej przy ul. Folwareckiej w Żorach (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1509.2018_ZZE w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w zakresie części 1 i 2 zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2018 - 2019 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1510.2018_GKK w sprawie powołania komisji w celu wyłączania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1511.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2018r. (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1512.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1513.2018_OR w sprawie sfinansowania wynagrodzenia dla urzędników wyborczych (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1514.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1515.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1516.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie usługi wprowadzenia i obsługi rozliczania czasu postoju w Strefia Płatnego Parkowania w Żorach z wykorzystaniem telefonów komórkowych - system "moBILET" (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1517.2018_IS w sprawie udzielenia zamówienia na bezpłatny odbiór zużytych baterii od mieszkańców miasta Żory z punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych, administracjach osiedlowych oraz budynkach Urzędu Miasta (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1518.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1519.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia na Rzecz Kultury "Kantata" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1520.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1521.2018_IS w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zakup 24 drzew gat. dąb błotny (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1521A.2018_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1522.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1523.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1524.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1525.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1526.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1527.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1528.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1529.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1530.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na dostawę czytników dowodów osobistych e-dowody (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1531.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w Żorach w zakresie części 1 i 2 zamówienia (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1532.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup wraz z dostawą siedmiu komputerów przenośnych w ramach projektu: "Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor" (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1533.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1534.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2018-10-12 12:53:48
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2018-10-12 12:53:57
Ostatnia zmiana:2018-10-15 09:08:42
Ilość wyświetleń:142

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij